Účinek dlouhodobé terapie erdosteinem na chronickou obstrukční plicní nemoc – studie EQUALIFE

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Cílem klinické studie EQUALIFE bylo zhodnotit vliv podávání erdosteinu na počet exacerbací, kvalitu života a zjistit náklady na zdravotní péči během osmi měsíců léčby. Zmiňovaná studie zkoumala účinek erdosteinu v porovnání s placebem u pacientů se stabilní CHOPN.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je obtížně léčitelné chronické onemocnění, v jehož léčbě (kromě zákazu kouření) se uplatňuje podávání inhalačních kortikosteroidů, anticholinergik a dlouhodobě působících β2-mimetik. V poslední době je stále častěji zmiňována možnost léčby pomocí thiolových sloučenin, jejichž dlouhodobé podávání významně snižuje incidenci infekčních exacerbací a celkový počet dnů neschopnosti. Dosud je však k dispozici pouze několik studií, které by důsledně dokumentovaly účinek těchto látek ve vztahu k ukazatelům vývoje nemoci, případně se zabývaly i potenciálem ekonomického užitku u pacientů s CHOPN. Erdostein je mukoaktivní látka schopná modifikovat chemické složení hlenu, zlepšovat reologické vlastnosti sputa, a dokonce i redukovat jeho denní objem. Dále je popisována schopnost snižovat adhezi bakterií k buňkám respiračního epitelu, lokálně protizánětlivý účinek a „zhášení“ volných kyslíkových radikálů.

Jelikož se CHOPN řadí mezi invalidizující onemocnění, které významně zhoršuje kvalitu života pacientů, mohou náklady na léčbu této choroby představovat významné ekonomické a sociální zatížení společnosti. Cílem klinické studie EQUALIFE bylo zhodnotit vliv podávání erdosteinu na počet exacerbací, kvalitu života a zjistit náklady na zdravotní péči během osmi měsíců léčby. Zmiňovaná studie zkoumala účinek erdosteinu v porovnání s placebem u pacientů se stabilní CHOPN.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky