Jak používat perorální antidiabetika – algoritmy výběru

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Jindřich Olšovský
Autoři - působiště: Diabetologické centrum II. interní kliniky MU a FN u svaté Anny, Brno

Souhrn

Rostoucí incidence a prevalence diabetes mellitus 2. typu budí oprávněně zájem odborné veřejnosti a je důvodem, proč je toto onemocnění označováno za pandemii. Ve vyspělých zemích postihuje 4 – 7 % populace a svým nositelům zkracuje život a zhoršuje jeho kvalitu.

Rostoucí incidence a prevalence diabetes mellitus 2. typu budí oprávněně zájem odborné veřejnosti a je důvodem, proč je toto onemocnění označováno za pandemii. Ve vyspělých zemích postihuje 4 – 7 % populace a svým nositelům zkracuje život a zhoršuje jeho kvalitu. Vinu na této skutečnosti nese rozvoj cévních komplikací, a to jak mikrovaskulárních, pro onemocnění diabetem specifických, tak makrovaskulárních, která představují diabetem akcelerovanou aterosklerózu. Právě morbidita a mortalita na kardiovaskulární komplikace je u diabetiků 2. typu alarmující. Vždyť výskyt ischemické choroby srdeční je 2krát až 3krát častější (u žen dokonce 3krát až 3,5krát častější), cévních mozkových příhod 2krát až 2,5krát častější, a postižení ischemickou chorobou dolních končetin dokonce 15krát až 20krát častější než v nediabetické populaci. Více než 75 % diabetiků umírá na cévní komplikace.

Podle nových údajů ze studie UKPDS (UKPDS 66) pro individuálního diabetika 2. typu platí, že nižší hodnoty HbA1c během vývoje diabetu jsou provázeny menším rizikem infarktu myokardu a nižší mortalitou způsobenou infarktem myokardu a cévními mozkovými příhodami. HbA1c je tak možné považovat za prospektivní rizikový faktor, což je klíčové pro klinickou praxi. Podle výsledků nedávno publikované studie STENO-2 by ještě větší vliv na omezení incidence makrovaskulárních komplikací na polovinu měla mít právě na pacienty s nově diagnostikovaným diabetes mellitus 2. typu multifaktoriální intervence: 1. léčba hyperglykemie, 2. léčba dyslipidemie, 3. podávání inhibitorů ACE, a to pacientům s vysokými i normálními hodnotami TK, nebo s mikroalbuminurií, a 4. podávání kysliny acetylsalicylové v nízkých dávkách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky