Kombinace perorálních antidiabetik ve světle nových studií

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Jindřich Olšovský
Autoři - působiště: Diabetologické centrum II. interní kliniky MU a FN u svaté Anny, Brno

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu a možnosti jeho prevence a terapie s cílem zabránit rozvoji cévních komplikací jsou středem pozornosti různých klinických pozorování a studií řadu let. Ve vztahu k terapii diabetu 2. typu – onemocnění, které dosud nedokážeme vyléčit – stojíme před dvěma základními otázkami, na něž je zapotřebí hledat odpověď.

Diabetes mellitus 2. typu a možnosti jeho prevence a terapie s cílem zabránit rozvoji cévních komplikací jsou středem pozornosti různých klinických pozorování a studií řadu let. Ve vztahu k terapii diabetu 2. typu – onemocnění, které dosud nedokážeme vyléčit – stojíme před dvěma základními otázkami, na něž je zapotřebí hledat odpověď. První otázkou je, zda některý ze způsobů terapie diabetu zlepšuje v porovnání s ostatními léčebnými postupy významně prognózu nemocného, a je tedy výhodnější. Druhou otázkou je, jaké hodnoty parametrů kompenzace diabetu u nemocného představují ochranu před rozvojem mikro- a makrovaskulárních komplikací diabetu a jak dokážeme takové kompenzace dosáhnout, zejména pokud jsme si vědomi všech limitujících faktorů.

V předchozím článku je uvedeno, co je v současnosti považováno za výbornou, uspokojivou a neuspokojivou kompenzaci diabetu. Pokud bychom se podívali na podobná doporučení retrospektivně, zjistili bychom, že se požadavky na kompenzaci diabetes mellitus 2. typu neustále zpřísňují a dnes se již ve všech ukazatelích velmi přibližují normálním hodnotám. Situace není ideální, protože nemáme k dispozici lék, který by dokázal diabetes mellitus 2. typu vyléčit, ale navzdory všemu dříve uvedenému nemusíme ani podléhat beznaději, protože na druhé straně se rozšiřuje i arzenál léčiv, která je k dosažení uvedených cílů možné využívat. Úplný přehled perorálních antidiabetik je uveden v předchozím článku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky