Prevence a léčba diabetické nefropatie

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Autoři - působiště: Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Diabetická nefropatie je v současné době hlavní příčinou chronického selhání ledvin vyžadujícího náhradu funkce ledvin ve většině zemí západní Evropy (30 – 40 % dialyzovaných nemocných) i v USA a Japonsku. Kvalita života dialyzovaných diabetiků je významně horší a jejich dožití významně nižší než u dialyzovaných nediabetiků.

Diabetická nefropatie je v současné době hlavní příčinou chronického selhání ledvin vyžadujícího náhradu funkce ledvin ve většině zemí západní Evropy (30 – 40 % dialyzovaných nemocných) i v USA a Japonsku. Kvalita života dialyzovaných diabetiků je významně horší a jejich dožití významně nižší než u dialyzovaných nediabetiků. Prevalence diabetické nefropatie i jejích terminálních stadií ve vyspělých zemích v posledních dvou desetiletích dramaticky roste, zřejmě v důsledku zvyšující se prevalence diabetu 2. typu a také zlepšené prognózy nemocných s diabetem 2. typu, kteří při lepší péči umírají později na kardiovaskulární komplikace a dožívají se častěji mj. i diabetické nefropatie. Pacienti s diabetickou nefropatií mají ve srovnání s diabetiky bez mikroalbuminurie či proteinurie zvýšené kardiovaskulární riziko. Kardiovaskulární riziko dále roste s progresí chronické renální insuficience. Hlavními faktory, které ovlivňují u diabetika riziko vývoje diabetické nefropatie, jsou genetické (etnické) faktory, věk, pohlaví a metabolická kontrola diabetu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky