Srovnání renoprotektivních účinků blokátorů receptorů pro angiotenzin II a inhibitorů ACE u pacientů s diabetem 2. typu

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Cílem této prospektivní, multicentrické pětileté studie kontrolované placebem bylo porovnat vstupní a výstupní hodnotu glomerulární filtrace (GFR – glomerular filtration rate) během pěti let léčby blokátorem ATII telmisartanem nebo inhibitorem ACE enalaprilem. Zjišťována byla i změna GFR za každý rok sledování, koncentrace kreatininu v séru, exkrece albuminu močí a hodnota krevního tlaku. Druhotně byly sledovány i případné selhání ledvin, kardiovaskulární příhody a úmrtí.

Hypertenze a zvýšená exkrece albuminu močí jsou hlavními příznaky poškození ledvin u diabetiků 2. typu, tzv. diabetické nefropatie. Diabetici s touto komplikací mají zvýšené riziko kardiovaskulárních nemocí. Ty sice bývají častější příčinou úmrtí diabetiků 2. typu než konečné stadium selhání ledvin, avšak diabetická nefropatie je v dnešní době na prvním místě mezi indikacemi pro transplantaci ledvin. Inhibitory ACE, které kompetitivně blokují systém renin-angiotenzin, snižují tlak v glomerulech a působí jako prevence progrese mikroalbuminurie v proteinurii. Již výsledky dřívějších studií potvrdily, že inhibitory ACE omezují úbytek ledvinných funkcí u osob s diabetickou nefropatií. Také příznivý vliv blokátorů receptorů pro angiotenzin II (blokátory ATII) již byl potvrzen dříve. Tato léčiva zpomalují progresi ledvinného selhání nezávisle na svém účinku na krevní tlak. V této studii jsou porovnávány renoprotektivní účinky těchto dvou skupin léčiv u pacientů s diabetem 2. typu.

Cílem této prospektivní, multicentrické pětileté studie kontrolované placebem bylo porovnat vstupní a výstupní hodnotu glomerulární filtrace (GFR – glomerular filtration rate) během pěti let léčby blokátorem ATII telmisartanem nebo inhibitorem ACE enalaprilem. Zjišťována byla i změna GFR za každý rok sledování, koncentrace kreatininu v séru, exkrece albuminu močí a hodnota krevního tlaku. Druhotně byly sledovány i případné selhání ledvin, kardiovaskulární příhody a úmrtí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky