Srovnání renoprotektivních účinků blokátorů receptorů pro angiotenzin II a inhibitorů ACE u pacientů s diabetem 2. typu

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Cílem této prospektivní, multicentrické pětileté studie kontrolované placebem bylo porovnat vstupní a výstupní hodnotu glomerulární filtrace (GFR – glomerular filtration rate) během pěti let léčby blokátorem ATII telmisartanem nebo inhibitorem ACE enalaprilem. Zjišťována byla i změna GFR za každý rok sledování, koncentrace kreatininu v séru, exkrece albuminu močí a hodnota krevního tlaku. Druhotně byly sledovány i případné selhání ledvin, kardiovaskulární příhody a úmrtí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky