Primární prevence kardiovaskulárních onemocnění atorvastatinem při diabetes mellitus 2. typu ve studii CARDS (Collaborat

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Cílem studie CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) bylo kriticky zhodnotit účinnost atorvastatinu podávaného v dávce 10 mg denně oproti placebu v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s diabetem 2. typu.

Onemocnění diabetes mellitus 2. typu je spojeno s významným zvýšením rizika celé řady dalších chorob, přičemž k nejrizikovějším patří zejména postižení kardiovaskulárního systému. Již řadu let je dobře znám nepřímý vztah mezi zvýšenou hladinou krevních lipidů a kardiovaskulárním rizikem. Ještě výrazněji je však tento vztah vyjádřen u diabetiků, kteří mají významně vyšší riziko už při nepatrném zvýšení hodnot LDL-cholesterolu (na každé zvýšení LDL o 1 mmol/l je uváděno 1,57násobné zvýšení rizika ICHS). Dosavadní výsledky klinických studií naznačují, že snížení koncentrací lipidů by proto mělo zaujímat v primární prevenci u osob s diabetem významné místo. Současná úroveň preskripce hypolipidemik, zejména statinů, u nemocných s diabetem je však poměrně nízká, a to dokonce i u diabetiků s již prokázaným kardiovaskulárním onemocněním.

Cílem studie CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) bylo kriticky zhodnotit účinnost atorvastatinu podávaného v dávce 10 mg denně oproti placebu v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s diabetem 2. typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky