Možnosti ovlivnění funkce B-buněk glitazony

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Diabetologie
Autoři: Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Autoři - působiště: Interní klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění chronické a progresivní ve smyslu postupného zhoršování metabolické kompenzace. Před manifestací diabetu 2. typu je inzulinová rezistence kompenzována zvyšující se sekrecí inzulinu. V době přechodu z porušené glukózové tolerance do diabetu dochází k výraznému snížení první fáze inzulinové sekrece.

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění chronické a progresivní ve smyslu postupného zhoršování metabolické kompenzace. Před manifestací diabetu 2. typu je inzulinová rezistence kompenzována zvyšující se sekrecí inzulinu. V době přechodu z porušené glukózové tolerance do diabetu dochází k výraznému snížení první fáze inzulinové sekrece. V následném průběhu choroby (pokud není ovlivněna terapeuticky) je stupeň inzulinorezistence stálý, zhoršuje se však sekrece inzulinu (obrázek 1) a z tohoto důvodu se zhoršuje kompenzace.

Názorné údaje ve vztahu k nastíněné problematice lze získat z výsledků studie UKPDS (UK Prospective Diabetes Study). U pacientů léčených konvenčním režimem (cílem léčby byla méně striktní kompenzace diabetu) došlo každoročně k průměrnému zvýšení glykemie o 0,3 mmol/l a zhoršení glykosylovaného hemoglobinu HbA1c o 0,2 % (absolutnívyjádření). Toto zvyšování glykemie (popřípadě HbA1c) bylo pozorováno i ve skupině pacientů léčených intenzivně (s cílem dosáhnout striktní kompenzace diabetu) a bylo stejné ve všech podskupinách, bez ohledu na způsob léčby (režim, sulfonylurea, metformin, inzulin).

Údaje potvrzující progresivní charakter diabetes mellitus 2. typu byly získány i ve studii uveřejněné v roce 1998. U osob s vyšší glykemií v počátku sledování lze předpokládat, že diabetes probíhal již delší dobu nerozpoznán. U těchto osob je zhoršování nemoci dynamičtější, průměrný vzestup glykemie je až 1,5 mmol/l za rok.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky