Prevence mikroalbuminurie u pacientů s diabetem 2. typu – studie BENEDICT

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diagnóza diabetes mellitus 2. typu se podle údajů Světové zdravotnické organizace týká více než 170 milionů lidí a tento počet se bude dále zvyšovat na 370 milionů diabetiků 2. typu v roce 2030.

Diagnóza diabetes mellitus 2. typu se podle údajů Světové zdravotnické organizace týká více než 170 milionů lidí a tento počet se bude dále zvyšovat na 370 milionů diabetiků 2. typu v roce 2030. Přibližně u jedné třetiny se rozvíjí progresivní poškození renálních funkcí, jehož první klinickou známkou bývá právě mikroalbuminurie, která se objevuje asi u 2 – 5 % pacientů ročně. Pacienti s diabetickou nefropatií mají ve srovnání s diabetiky bez mikroalbuminurie či proteinurie zvýšené kardiovaskulární riziko, které dále roste s progresí chronické renální insuficience. Právě u pacientů s diabetem a poškozením renálních funkcí je významné snižování krevního tlaku a koncentrace albuminu v moči, účinnými v této indikaci jsou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (inhibitory ACE) a blokátory receptorů pro angiotenzin II (sartany). Nejsou však zatím k dispozici údaje o tom, zda podáváném těchto léčiv diabetikům 2. typu s hypertenzí a normálními koncentracemi albuminu v moči lze předcházet rozvoji mikroalbuminurie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky