Suplementace antioxidanty jako prevence nádorů trávicího traktu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Oxidativní stres indukcí genové mutace může způsobit nádorové bujení. Tento druh stresu má vliv na apoptózu buněk. Dysregulace v apoptóze vede k množení nádorových buněk.

Oxidativní stres indukcí genové mutace může způsobit nádorové bujení. Tento druh stresu má vliv na apoptózu buněk. Dysregulace v apoptóze vede k množení nádorových buněk. Člověk ve své stravě přijímá oxidanty i antioxidanty. Mnohé dřívější studie potvrdily pozitivní vliv zvýšené konzumace antioxidantů ve formě ovoce a zeleniny na snížení rizika vzniku nádorů. Při bližším zkoumání účinků jednotlivých antioxidantů v rámci randomizovaných studií však byly výsledky rozporuplné. V tomto systematickém přehledu zahrnujícím metaanalýzu se hodnotí pozitivní a negativní účinky antioxidantů na výskyt nádorů trávicího traktu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky