Inzulin glulisin

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Autoři - působiště: Diabetologické centrum FN Motol, Interní klinika 2. LF UK, Praha

Souhrn

Zavedení rekombinantní DNA technologie umožnilo v roce 1978 postupný vývoj biosyntetického humánního (HM) inzulinu a zároveň odstartovalo epochu monomerických inzulinových analog. Riziko časných postprandiálních hyperglykemií a pozdních postprandiálních hypoglykemií je při léčbě monomerickými inzuliny výrazně sníženo.

Zavedení rekombinantní DNA technologie umožnilo v roce 1978 postupný vývoj biosyntetického humánního (HM) inzulinu a zároveň odstartovalo epochu monomerických inzulinových analog. Záměnou aminokyselin v B-řetězci inzulinové molekuly získává analog nové farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti, které se více blíží fyziologickému působení vyplavovaného endogenního inzulinu v závislosti na jídle. Modifikace aminokyselin v oblasti B-inzulinového řetězce na pozicích B26 – B30 významně redukují tendenci inzulinu k samoasociaci. Injikovaný inzulinový analog s krátkou dobou účinku nemá tendenci tvořit hexamery a jeho absorpce ze subkutánního depa je dvakrát až třikrát rychlejší ve srovnání se solubilními, krátce působícími (regular) HM inzuliny. Riziko časných postprandiálních hyperglykemií a pozdních postprandiálních hypoglykemií je při léčbě monomerickými inzuliny výrazně sníženo. Ve světě jsou již používána v běžné diabetologické praxi dvě krátce působící inzulinová analoga – lispro (Humalog) a aspart (Novorapid), se kterými mají vlastní zkušenosti i čeští diabetologové.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky