Inzulin glulisin

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Autoři - působiště: Diabetologické centrum FN Motol, Interní klinika 2. LF UK, Praha

Souhrn

Zavedení rekombinantní DNA technologie umožnilo v roce 1978 postupný vývoj biosyntetického humánního (HM) inzulinu a zároveň odstartovalo epochu monomerických inzulinových analog. Riziko časných postprandiálních hyperglykemií a pozdních postprandiálních hypoglykemií je při léčbě monomerickými inzuliny výrazně sníženo.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky