Tiotropium a jeho místo v léčbě stabilizované chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Viktor Kašák
Autoři - působiště: Oddělení respiračních nemocí, LERYMED, spol. s r. o., Praha

Souhrn

Tiotropium bromid je inhalační selektivní, kompetitivní, reverzibilní antagonista cholinergních receptorů M1 a M3 s 24hodinovým působením.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je onemocnění, jehož prevalence se celosvětově zvyšuje. V současné době trpí CHOPN kolem 600 milionů osob a ročně jich 4,7 milionu na tuto nemoc zemře. Prognózy výskytu CHOPN nejsou optimistické, protože CHOPN sleduje epidemické užívání tabáku, které stále roste. Podle odhadu Světové zdravotnické organizace je nyní na světě 1,25 miliardy kuřáků a kuřaček tabáku, z toho dvě třetiny v rozvojových zemích. Přibývá žen kuřaček, což se promítá mj. do nárůstu výskytu nemocí respiračního ústrojí spojených s inhalací tabáku, jako je bronchogenní karcinom a CHOPN, což byly v minulosti nemoci výrazně převažující u mužů. Navíc je zde zřejmý posun do nižších věkových kategorií. Zatím zůstává CHOPN nemocí, která se většinou manifestuje ve 4. – 5. desetiletí života, což je však stále produktivní věk. I z těchto důvodů představuje CHOPN velkou finanční zátěž pro jakoukoliv ekonomiku, pro jakýkoliv zdravotní a sociální systém. Z pohledu CHOPN lze v České republice vysledovat stejné trendy v epidemiologických ukazatelích, až na příznivou výjimku – úmrtnost na CHOPN se snižuje a v posledních letech poklesla na méně než 2 000 osob za rok.

Tiotropium bromid je inhalační selektivní, kompetitivní, reverzibilní antagonista cholinergních receptorů M1 a M3 s 24hodinovým působením.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky