Klinické hodnocení nových léčiv na prahu 21. století

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Věra Strnadová, CSc.
Autoři - působiště: ZAK-Pharma Services, Brno

Souhrn

Již dlouho není pochyb o tom, že klinický výzkum, stejně jako preklinický experiment na laboratorních zvířatech, je nenahraditelnou součástí pokroku v medicíně – jak v terapii, tak v diagnostice.

Již dlouho není pochyb o tom, že klinický výzkum, stejně jako preklinický experiment na laboratorních zvířatech, je nenahraditelnou součástí pokroku v medicíně – jak v terapii, tak v diagnostice.

Klinické hodnocení léčivých přípravků je definováno jako jakékoliv systematické testování prováděné na subjektech hodnocení za účelem zjistit či ověřit klinické, farmakologické nebo jiné farmakodynamické účinky, stanovit nežádoucí účinky, studovat farmakokinetiku jednoho nebo několika hodnocených léčivých přípravků s cílem ověřit jejich bezpečnost nebo účinnost. Vývoj nového léčiva probíhá v časových fázích, a postupně se mění i cíl, ke kterému výzkumný záměr směřuje.

O klinickém výzkumu by bylo možno pojednat nejméně ze tří aspektů, jež se navzájem prolínají: z hlediska odborně vědeckého, filosoficko-etického a legislativního.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky