Sekundární prevence ischemické choroby srdeční

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Lubor Goláň
Autoři - působiště: II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Kardiovaskulární (KV) onemocnění, a zejména ischemická choroba srdeční (ICHS) jsou stále nejčastější příčinou morbidity a mortality. Nejen že zkracují délku života i jeho kvalitu, ale navíc jejich léčba spotřebuje velké množství finančních prostředků.

Kardiovaskulární (KV) onemocnění, a zejména ischemická choroba srdeční (ICHS) jsou stále nejčastější příčinou morbidity a mortality. Nejen že zkracují délku života i jeho kvalitu, ale navíc jejich léčba spotřebuje velké množství finančních prostředků. V řadě vyspělých zemí, včetně České republiky, se zlepšila kontrola rizikových faktorů a byl zaznamenán významný pokles úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění. I přes tyto příznivé skutečnosti zůstává ICHS hlavní příčinou mortality. Navíc prevalence chronických forem ICHS se v souvislosti s poklesem mortality, růstem průměrné délky života i zlepšenou diagnostikou citlivějšími zobrazovacími metodami zvyšuje.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky