Hypertenze a sympatický nervový systém: možnosti ovlivnění

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.
Autoři - působiště: II. interní klinika FN u svaté Anny a I. interní kardioangiologická klinika, Brno

Souhrn

Autonomní nervový systém (ANS) je hlavním řídícím systémem organismu – zastává jednak funkci regulační (reguluje činnost jednotlivých orgánů), jednak funkci integrační (koordinuje činnost jednotlivých orgánů navzájem).

Autonomní nervový systém (ANS) je hlavním řídícím systémem organismu – zastává jednak funkci regulační (reguluje činnost jednotlivých orgánů), jednak funkci integrační (koordinuje činnost jednotlivých orgánů navzájem). Kombinací regulačních a integračních funkcí představuje ANS hlavní regulační mechanismus, který udržuje integritu organismu jako celku. Do jeho činnosti se promítá prakticky každá informace z vnitřního a vnějšího prostředí. ANS je mimo jiné unikátní svou schopností jak okamžité (vteřiny až minuty), tak i trvalé (dny až roky) kontroly krevního tlaku (TK). Porušení rovnováhy ANS hraje klíčovou úlohu v patofyziologii esenciální i sekundární hypertenze a přidružených metabolických abnormalit. Esenciální arteriální hypertenze představuje jedno z nejzávažnějších onemocnění se zásadními důsledky na zdravotní stav populace i ekonomiku hospodářsky vyspělých zemí. Její riziko nespočívá pouze ve zvýšení systémového TK, ale zejména v tom, že tento nárůst je provázen změnou regulace celého krevního oběhu a současně i narušením neuroendokrinní a metabolické rovnováhy organismu jako celku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky