Účinek antihypertenziv na kardiovaskulární příhody u pacientů s ICHS a normální hodnotou krevního tlaku – studie CAMELOT

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie
Přes více než 30 let klinických studií stále existuje určitá nejistota ohledně optimální antihypertenzní léčby u pacientů s onemocněním koronárních arterií (ischemická choroba srdeční – ICHS). V těchto studiích prokázala řada antihypertenziv přínos v léčbě pacientů s ICHS, avšak většina zahrnovala pacienty se zvýšenou nebo hraniční hodnotou krevního tlaku (TK). V poslední době již proběhlo několik studií, které prokázaly přínos léčby inhibitory ACE a blokátory kalciových kanálů u pacientů z normálními či hraničními hodnotami TK. Pouze několik málo studií bylo zaměřeno na pacienty, u kterých byla angiograficky prokázána obstrukce koronárních arterií a v době zařazení do studie měli hodnoty TK nižší než 140/90 mm Hg.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky