Účinnost, bezpečnost a snášenlivost metoprololu CR/XL u pacientů s diabetes mellitus a chronickým srdečním selháním

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Četné randomizované klinické studie dokumentují jasný přínos podávání β-blokátorů pacientům se srdečním selháním, a to nejen nižším počtem hospitalizací, ale i nižší mortalitou. Mezi lékaři však dosud panuje obava z jejich podávání pacientům s diabetes mellitus, neboť je známo, že tato léčiva mohou podstatně snižovat koncentraci glukózy v plazmě a vyvolat tak hypoglykemii.

Četné randomizované klinické studie dokumentují jasný přínos podávání β-blokátorů pacientům se srdečním selháním, a to nejen nižším počtem hospitalizací, ale i nižší mortalitou. Mezi lékaři však dosud panuje obava z jejich podávání pacientům s diabetes mellitus, neboť je známo, že tato léčiva mohou podstatně snižovat koncentraci glukózy v plazmě a vyvolat tak hypoglykemii.

Cílem subanalýzy studie MERIT-HF (Metoprolol CR/XL Randomized Intervention Trial in Chronic Heart Failure) bylo zjistit účinnost a snášenlivost β-blokátoru, metoprolol sukcinátu s řízeným a prodlouženým uvolňováním (CR/XL, v ČR dostupný jako Betaloc ZOK), u pacientů s diabetem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky