Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění u žen

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Řada randomizovaných studií již prokázala příznivý účinek nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové (ASA) na snižování rizika prvního infarktu myokardu u mužů. Poněkud méně výrazný vliv byl zjištěn i v prevenci rozvoje cévní mozkové příhody (CMP). Podobných informací ze studií provedených pouze na ženách bylo dosud získáno jen málo.

Řada randomizovaných studií již prokázala příznivý účinek nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové (ASA) na snižování rizika prvního infarktu myokardu u mužů. Poněkud méně výrazný vliv byl zjištěn i v prevenci rozvoje cévní mozkové příhody (CMP). Podobných informací ze studií provedených pouze na ženách bylo dosud získáno jen málo.

Cílem této randomizované, placebem kontrolované studie bylo zjistit, zda ASA v nízkých dávkách působí i u žen jako faktor primární prevence kardiovaskulárních onemocnění. Sledován byl i rozvoj cévní mozkové příhody, infarktu myokardu či úmrtí z kardiovaskulárních příčin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky