Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění u žen

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie
Řada randomizovaných studií již prokázala příznivý účinek nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové (ASA) na snižování rizika prvního infarktu myokardu u mužů. Poněkud méně výrazný vliv byl zjištěn i v prevenci rozvoje cévní mozkové příhody (CMP). Podobných informací ze studií provedených pouze na ženách bylo dosud získáno jen málo.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky