Trimetazidin zlepšuje funkci levé komory a kvalitu života u starších pacientů s onemocněním koronárních tepen

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie
Výskyt onemocnění věnčitých tepen je přímo úměrný zvyšujícímu se věku, a představuje tak hlavní příčinu morbidity, invalidizace a mortality u starších pacientů. Zatímco současné standardní postupy zaměřené na léčbu anginy pectoris působí převážně hemodynamickým mechanismem, trimetazidin zlepšuje hospodaření s energetickými zdroji myokardu snížením oxidace mastných kyselin, což vede ke zvýšení oxidace glukózy. Výsledkem je lepší propojení mezi glykolýzou a oxidací glukózy, tedy lepší hospodaření se zdroji energie, a současná ochrana proti kardiální ischemii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky