Fondaparinux

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Stanislav Šimek, CSc.
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
Autoři - působiště: Klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. lékařské fakulty UK, Praha

Souhrn

Fondaparinux je syntetický oligosacharid, jehož antikoagulační účinek je dán inhibicí aktivovaného faktoru X (Xa).

Fondaparinux je syntetický oligosacharid, jehož antikoagulační účinek je dán inhibicí aktivovaného faktoru X (Xa). Podobně jako nefrakcionovaný heparin (unfractionated heparin – UFH) a nízkomolekulární hepariny (low-molecular-weight heparin – LMWH) působí na faktor Xa prostřednictvím vazby na antitrombin, a jedná se tedy o inhibitor nepřímý. Na rozdíl od UFH a LMWH, které inhibují kromě faktoru Xa také trombin (faktor IIa), inhibuje fondaparinux specificky pouze faktor Xa. Na rozdíl od UFH a LMWH se jedná o čistě syntetickou sloučeninu z pouhých pěti sacharidových jednotek s pěti sulfátovými skupinami. Sulfátové skupiny jsou rozloženy tak, že ideálně zapadají do vazebného pentasacharidového místa na antitrombinu a vytvářejí pevné spojení. Vazba fondaparinuxu na antitrombin vede k jeho ireverzibilní konformační změně, která působí neutralizaci faktoru Xa. Fondaparinux je poté uvolněn a může se navázat na další molekuly antitrombinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky