Podávání kardioselektivních β-blokátorů pacientům s bronchiální obstrukcí – kdy a jak

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc.
doc. MUDr. František Salajka,CSc.1
MUDr. Irena Krčmová2
MUDr. Vratislav Sedlák1
Autoři - působiště: II. interní klinika, 1 Plicní klinika a 2 Ústav klinické imunologie a alergologie FN, Hradec Králové

Souhrn

Terapeutické dilema prožívá lékař pečující o nemocného s asthma bronchiale (AB) nebo chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), když se takový nemocný k němu dostaví po prodělaném infarktu myokardu nebo se srdeční arytmií, vysokým krevním tlakem, popřípadě se srdečním selháním. U všech těchto stavů jsou indikovány β-blokátory, o nichž bylo jednoznačně prokázáno, že výrazným způsobem zlepšují prognózu těchto nemocných.

Terapeutické dilema prožívá lékař pečující o nemocného s asthma bronchiale (AB) nebo chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), když se takový nemocný k němu dostaví po prodělaném infarktu myokardu nebo se srdeční arytmií, vysokým krevním tlakem, popřípadě se srdečním selháním. U všech těchto stavů jsou indikovány β-blokátory, o nichž bylo jednoznačně prokázáno, že výrazným způsobem zlepšují prognózu těchto nemocných. Na druhé straně však β-blokátory mohou u nemocných s AB či CHOPN vyvolat bronchokonstrikci, ústící někdy až do rozvoje téměř smrtelného astmatického záchvatu, v ojedinělých případech končící i úmrtím pacienta. Takovéto příhody byly častější v době, kdy byly podávány tzv. neselektivní β-blokátory, které vedly k inhibici nejen β1-receptorů v srdci, cévách a dalších orgánech, ale také k blokádě β2-receptorů v dýchacích cestách. Vývoj selektivních β1-blokátorů (β1B) – kardioselektivních – riziko bronchokonstrikce výrazně snížil, nikoli však zcela odstranil. Proto se v příbalových letácích i u těchto kardioselektivních β-blokátorů stále objevují v rubrice kontraindikace kromě jiných stavů též asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc s prokázanou těžkou obstrukcí. Podobně i mezinárodní konsensus globální strategie péče o AB a jeho prevenci z roku 2003 uvádí v kapitole o vyloučení některých nevhodných léčiv také β-blokátory pro nebezpečí vzniku bronchospasmu po jejich podání. Pro ošetřujícího lékaře tak vyvstává problém, zda z obavy o zhoršení bronchiální obstrukce kardioselektivní β-blokátory pacientovi nepodat a tím ho připravit o prokázané prodloužení života, nebo je začlenit do terapie i s rizikem zhoršení obstrukce. V procesu tohoto rozhodování může napomoci znalost výsledků několika metaanalytických prací z poslední doby, které se zabývaly touto problematikou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky