Atorvastatin

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Tomáš Štulc
doc. MUDr. Richard Češka, CSc.
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Atorvastatin je hypolipidemikum ze skupiny inhibitorů reduktázy 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzymu A (HMGCoA-reduktázy) – statinů. Atorvastatin je indikován (spolu s dietou a režimovými opatřeními) především k léčbě izolované hypercholesterolemie a smíšené hyperlipoproteinemie (HLP) s převahou zvýšení cholesterolu.

Atorvastatin je hypolipidemikum ze skupiny inhibitorů reduktázy 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzymu A (HMGCoA- reduktázy) – statinů.

Atorvastatin je indikován (spolu s dietou a režimovými opatřeními) především k léčbě izolované hypercholesterolemie a smíšené hyperlipoproteinemie (HLP) s převahou zvýšení cholesterolu. Atorvastatin je jako jediný ze statinů indikován u nemocných s homozygotní formou familiární hypercholesterolemie. Schválené indikace atorvastatinu zahrnují i další typy dyslipidemií (smíšená HLP s převahou hypertriglyceridemie a izolovaná hypertriglyceridemie), zde je však v monoterapii podstatně méně vhodný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky