Hypotenze v důsledku lékové interakce lisinoprilu s tizanidinem

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Lékové interakce
Obor: Kardiologie

Souhrn

Inhibitory ACE jsou základní skupinou antihypertenziv a léky volby v terapii srdečního selhání. Jejich použití je tedy velmi rozšířené a riziko lékových interakcí tak značné.

Inhibitory ACE jsou základní skupinou antihypertenziv a léky volby v terapii srdečního selhání. Jejich použití je tedy velmi rozšířené a riziko lékových interakcí tak značné. Nedávno byl popsán případ hypotenze při kombinaci lisinoprilu a tizanidinu, který je centrálním myorelaxanciem ze skupiny agonistů α2-receptorů. Jednalo se o případ 48leté pacientky, hospitalizované z důvodu krvácení do CNS, která byla pro hypertenzi léčená lisinoprilem. Po třech týdnech byl k terapii přidán tizanidin pro úpravu spasmu centrálního původu. Asi za dvě hodiny po podání tizanidinu došlo k dramatickému poklesu krevního tlaku (130/85 → 66/42 mm Hg). Bylo nutné vysadit všechna antihypertenziva a podat dopamin, stav se během 5 hodin upravil. Podobný případe lékové interakce lisinopril x tizanidin již byl popsán v roce 2000. Tizanidin, přestože je svým mechanismem účinku podobný clonidinu (používán také jako antihypertenzivum), je pokládán primárně za centrální myorelaxans jen s malým vlivem na hodnoty krevního tlaku. Na základě popsaného případu je ke kombinaci inhibitorů ACE a tizanidinu (v ČR přípravek Sirdalud) přistupovat se zvýšenou opatrností.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky