Ezetimib x ciclosporin

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Lékové interakce
Obor: Kardiologie

Souhrn

Lékové interakce ciclosporinu se statiny jsou velmi dobře popsány. Existuje takové riziko také při kombinaci s ezetimibem, blokátorem střevní resorpce cholesterolu?

Lékové interakce ciclosporinu se statiny jsou velmi dobře popsány. Existuje takové riziko také při kombinaci s ezetimibem, blokátorem střevní resorpce cholesterolu? Ve farmakokinetické studii bylo 8 pacientů po transplantaci ledvin s normální renální funkcí, kteří byli léčeni ciclosporinem vystaveni jednorázové dávce ezetimibu. Hodnoty AUC (plocha pod křivkou plazmatické koncentrace) a cmax (maximální plazmatická koncentrace) ezetimibu byly při kombinaci s ciclosporinem 3,4, resp. 3,9krát vyšší než je norma. Hodnota AUC pro ciclosporin byla v kombinaci s ezetimibem o 15 % vyšší, což ale bylo v rámci akceptovatelné variability. Tato studie ukazuje, že ciclosporin významně zvyšuje plazmatické koncentrace ezetimibu, pravděpodobně inhibicí jeho metabolismu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky