Monitorování krevního tlaku u pacientů s chronickým selháním ledvin nediabetické etiologie

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

U chronického ledvinného selhání diabetické i nediabetické etiologie představuje hodnota krevního tlaku hlavní faktor ovlivňující další progresi tohoto onemocnění. Ačkoliv z dosavadního klinického pozorování vyplývá značný renoprotektivní účinek inhibitorů ACE, nebylo dosud jasně popsáno, zda může další, intenzifikovaná, antihypertenzní léčba tento účinek ještě dále zlepšit.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky