Pacientem řízená versus konvenční antikoagulační léčba

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Problém s udržováním optimálního stavu koagulace s ohledem na klinický stav pacienta pobývajícího mimo zdravotnické zařízení je obecně známý. Nově se však ukázalo, že pacientem upravovaná léčba může být v této oblasti jistým přínosem.

Problém s udržováním optimálního stavu koagulace s ohledem na klinický stav pacienta pobývajícího mimo zdravotnické zařízení je obecně známý. Nově se však ukázalo, že pacientem upravovaná léčba může být v této oblasti jistým přínosem. V randomizované kontrolované studii bylo sledováno 737 pacientů s indikací antikoagulační léčby, přičemž 363 pacientů týdně upravovalo svoji léčbu v závislosti na naměřených hodnotách INR pomocí přenosného koagulometru. Zbývajících 369 pacientů bylo léčeno standardně za pravidelných měsíčních kontrol. Průměrná doba sledování byla 11,8 měsíce, během kterých se závažné komplikace plynoucí z léčby samotné vyskytly u 7,3 % pacientů léčených standardním postupem a u 2,2 % pacientů, kteří si sami upravovali dávku léčiva dle obdržených instrukcí. V této skupině byl zaznamenán i nižší výskyt drobných krvácení (14,9 vs 36,4 %) a nižší počet úmrtí (1,6 vs 4,1 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky