Srovnání warfarinu a aspirinu v léčbě symptomatické intrakraniální arteriální stenózy

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Aterosklerotická stenóza velkých intrakraniálních tepen je závažnou příčinou cévní mozkové příhody. Je odhadováno, že riziko vzniku cévní mozkové příhody je u těchto pacientů 15 % ročně. Upřednostňovanou léčbou je v této indikaci warfarin, přestože nebyl doposud srovnáván s aspirinem v randomizované klinické studie.

Aterosklerotická stenóza velkých intrakraniálních tepen je závažnou příčinou cévní mozkové příhody. Je odhadováno, že riziko vzniku cévní mozkové příhody je u těchto pacientů 15 % ročně. Upřednostňovanou léčbou je v této indikaci warfarin, přestože nebyl doposud srovnáván s aspirinem v randomizované klinické studie. Do takové studie bylo zařazeno 569 pacientů, kteří byli sledováni průměrně 1,8 roku na léčbě warfarinem (INR: 2,0–3,0) nebo aspirinem (1 300 mg denně). Primárním cílem studie byl výskyt ischemické CMP, mozkové krvácení nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Výskyt primárního cíle byl v obou skupinách srovnatelný – 22,1 % ve skupině aspirinu a 21,8 % ve skupině warfarinu (RR: 1,04; 95% CI: 0,73–1,48; p = 0,83). Ve skupině warfarinu byla ale významně vyšší výskyt nežádoucích účinků – závažného krvácení (8,3 vs 3,2 %; p = 0,01), infarktu myokardu nebo náhlé smrti (7,3 vs 2,9 %; p = 0,02). Také mortalita ze všech příčin byla vyšší ve skupině warfarinu než ve skupině aspirinu (9,7 vs 4,3 %; p = 0,02).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky