Užití statinů v sekundární prevenci koronárních onemocnění na úrovni primární péče

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

O užitečnosti užívání statinů z hlediska prevence náhlých kardiovaskulárních příhod již není v dnešní době prakticky nejmenších pochyb. Nicméně některé klinické studie zabývající se hodnocením jejich účinnosti mají často nastavena kritéria pro výběr vhodných pacientů tak, že je poté jenom velmi obtížné aplikovat nově zjištěné poznatky do lékařské praxe.

O užitečnosti užívání statinů z hlediska prevence náhlých kardiovaskulárních příhod již není v dnešní době prakticky nejmenších pochyb. Nicméně některé klinické studie zabývající se hodnocením jejich účinnosti mají často nastavena kritéria pro výběr vhodných pacientů tak, že je poté jenom velmi obtížné aplikovat nově zjištěné poznatky do lékařské praxe. S vědomím si tohoto nedostatku byla provedena kohortová studie porovnávající sociální a demografické rozvrstvení pacientů po prodělaném akutním infarktu myokardu, kteří byli náhodně zařazeni do programu užívání statinů. Celkem bylo vybráno 4 892 pacientů (v letech 1993–2001), z nichž 2 463 užívalo statin (ostatní užívali placebo) po průměrnou dobu 3,7 let. V průběhu sledovaného období bylo v této, statinem léčené, skupině zaznamenáno úmrtí u 319 (4,1 : 100 000 osoboroků; 95% CI: 3,2–4,9) pacientů oproti 1 200 (12,7 : 100 000 osoboroků; 95% CI: 11,1–14,3) úmrtí ve skupině kontrolované placebem. Přitom bylo do této studie zařazeno více starších pacientů se zároveň větším zastoupením žen než tomu bývá zvykem v některých jiných klinických studiích (průměrný věk 67,8 roků a 39,6% žen). Přesto však účinnost léčby byla srovnatelná s výsledky ostatních studií (riziko mortality z různých příčin bylo 0,69; 95% CI: 0,59–0,80 a riziko mortality z důvodu opakování akutní kardiovaskulární příhody bylo 0,82; 95% CI: 0,71–0,95). Autoři výsledky prezentované studie hodnotí velmi optimisticky, neboť zde byla potvrzena účinnost statinů i ve věkových kategoriích, kde jsme se o ní, vzhledem k nedostatku patřičných klinických studií, mohli dosud jenom domnívat.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky