Účinnost a snášenlivost lokální léčby pimecrolimem a tacrolimem u atopické dermatitidy – metaanalýza

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

Atopická dermatitida je poměrně časté zánětlivé onemocnění kůže, které v rozvinutých zemích postihuje 15–20 % dětí a 1–3 % dospělých. V nedávno uveřejněné metaanalýze byla hodnocena účinnost pimecrolimu a tacrolimu, jež byly podávány celkem 4 186 pacientům. Obě látky byly signifikantně účinnější než placebo.

Atopická dermatitida je poměrně časté zánětlivé onemocnění kůže, které v rozvinutých zemích postihuje 15–20 % dětí a 1–3 % dospělých. V nedávno uveřejněné metaanalýze byla hodnocena účinnost pimecrolimu a tacrolimu, jež byly podávány celkem 4 186 pacientům. Obě látky byly signifikantně účinnější než placebo. Tacrolimus 0,1% byl stejně účinný jako lokálně podávaný kortikosteroid ve třítýdenním režimu a ve 12. týdnu měl vyšší účinnost než kombinace hydrocortison butyrátu 0,1% a hydrocortison acetátu 1% (number needed to treat [NNT] = 6). Tacrolimus v koncentraci 0,03 % byl účinnější pouze v porovnání s 1% hydrocortison acetátem (NNT = 5) a byl méně účinný než 1% hydrocortison butyrát (NNT = –8). Z těchto výsledků lze snadno dospět k jednoznačnému závěru, že vyšší koncentrace podaného tacrolimu je účinnější. Rozdílnou účinnost však bylo možné pozorovat pouze ve 12. týdnu léčby (RR = 0,80; 95 % interval spolehlivosti [confidence interval – CI]: 0,65–0,99 %). Pimecrolimus byl ve 3. týdnu léčby mnohem méně účinný než betamethason valerát 0,1% (NNT = –3). U pacientů léčených pimecrolimem či tacrolimem byl v porovnání s léčbou lokálními kortikosteroidy mnohem častěji popisován pocit pálení kůže. Obě zkoumané látky byly klinicky účinnější než placebo, avšak jejich účinnost byla srovnatelná s lokálně aplikovanými kortikosteroidy. Vzhledem k odlišnému mechanismu účinku zkoumaných látek lze předpokládat jejich uplatnění zejména u pacientů, u kterých jsou kortikosteroidy neúčinné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky