Ximelagatran – výsledky klinických studií

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Antagonista vitaminu K warfarin je jako perorálně podávané antikoagulans stále intenzivně používán, přestože se jeho objev datuje do 40.

Antagonista vitaminu K warfarin je jako perorálně podávané antikoagulans stále intenzivně používán, přestože se jeho objev datuje do 40. let minulého století. Jedná se o dlouhodobě prověřený a účinný lék, který má ovšem své slabé stránky – nízký terapeutický index (snadné přechýlení léčby do krvácivých komplikací), opožděný nástup účinku, variabilní farmakokinetiku, četné lékové interakce, nutnost pravidelného monitorovány hodnoty INR (international normalized ratio). Incidence krvácivých komplikací po perorálních antikoagulanciích je v klinických studiích, kde je dodržováno přísné monitorování mezi 0,5–4,2 %, v běžné klinické praxi stoupá na 1,2–7 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky