Účinek tibolonu u postmenopauzálních žen užívajících tamoxifen po operaci karcinomu mammy

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ve dvojitě zaslepené, randomizované multicentrické studii kontrolované placebem byl sledován účinek tibolonu na klimakterické symptomy, stav endometria a hodnoty sérových lipidů/ lipoproteinů u postmenopauzálních žen po operaci karcinomu mammy.

Ve dvojitě zaslepené, randomizované multicentrické studii kontrolované placebem byl sledován účinek tibolonu na klimakterické symptomy, stav endometria a hodnoty sérových lipidů/ lipoproteinů u postmenopauzálních žen po operaci karcinomu mammy. 70 žen užívalo po dobu jednoho roku perorálně tamoxifen v dávce 20 mg/den v kombinaci buď s tibolonem 2,5 mg/den, nebo s placebem. Po uplynutí léčebné periody byl ve skupině léčené tibolonem zjištěn statisticky významný pokles v intenzitě návalů tepla (p = 0,031). Biopsie endometria přitom ukázaly standardní nález a stejně tak i výskyt vaginálního krvácení či koncentrace HDL-cholesterolu byly srovnatelné mezi oběma skupinami. Tibolon tedy působil klinicky významný pokles návalů horka, aniž by byl zaznamenán negativní vliv na stav endometria či krevních lipidů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky