Účinek tibolonu u postmenopauzálních žen užívajících tamoxifen po operaci karcinomu mammy

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ve dvojitě zaslepené, randomizované multicentrické studii kontrolované placebem byl sledován účinek tibolonu na klimakterické symptomy, stav endometria a hodnoty sérových lipidů/ lipoproteinů u postmenopauzálních žen po operaci karcinomu mammy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky