Amiodaron nebo implantabilní kardioverter-defibrilátor u srdečního selhání

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Celkem 2 521 pacientů s klasifikací NYHA II až III se srdečním selháním ischemické (52 %) či neischemické (48 %) etiologie a ejekční frakcí levé komory < 35 % bylo léčeno v souladu se standardními terapeutickými postupy v kombinaci s placebem (n = 847), amiodaronem (n = 845), či se zavedením implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (implantable cardioverter- defibrillator – ICD) (n = 829) s cílem zjistit léčebné optimum pro takovéto pacienty.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky