Přerušení léčby statiny u pacientů s infarktem myokardu bez elevace úseku ST

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

V poslední době je možné pozorovat vzrůstající zájem o vedlejší nežádoucí účinky statinů, zejména pak ve vztahu k akutnímu koronárnímu syndromu. Předpokládá se, že přerušení podávání statinů během akutní koronární příhody může anulovat veškerý prospěch pramenící z dosavadní léčby. Objektivně zhodnotit tento vztah si dali za cíl autoři klinické studie s 13 871 pacienty, kteří dlouhodobě užívali statiny.

V poslední době je možné pozorovat vzrůstající zájem o vedlejší nežádoucí účinky statinů, zejména pak ve vztahu k akutnímu koronárnímu syndromu. Předpokládá se, že přerušení podávání statinů během akutní koronární příhody může anulovat veškerý prospěch pramenící z dosavadní léčby. Objektivně zhodnotit tento vztah si dali za cíl autoři klinické studie s 13 871 pacienty, kteří dlouhodobě užívali statiny. Ve skupině pacientů, kteří přestali užívat statin během 24 hodin od přijetí do nemocnice (n = 9 001), byla zaznamenána vyšší morbidita i mortalita v porovnání s pacienty, kteří statin užívat nepřestali (n = 4 870). Stupeň rizika srdečního selhání, komorových arytmií, šoku či úmrtí byl v této skupině dokonce statisticky srovnatelný se skupinou pacientů, kteří nikdy statin neužívali (n = 54 635). Závěrem lze tedy shrnout, že započatá léčba statinem nesmí být v případě infarktu myokardu v žádném případě přerušena, ovšem pouze za podmínky nepřítomnosti kontraindikace takové léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky