Vztah mutace EGFR a rezistence k gefitinibu u nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

U pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, kteří byli primárně úspěšně léčeni inhibitorem receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR – epidermal growth factor receptor) gefitinibem, byly s odstupem zjištěny mutace genu kódujícího právě tyto receptory. Tyto mutace se ukázaly být klíčové pro vznik relapsu onemocnění, charakterizovaného rezistencí k dříve účinnému gefitinibu.

U pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, kteří byli primárně úspěšně léčeni inhibitorem receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR – epidermal growth factor receptor) gefitinibem, byly s odstupem zjištěny mutace genu kódujícího právě tyto receptory. Tyto mutace se ukázaly být klíčové pro vznik relapsu onemocnění, charakterizovaného rezistencí k dříve účinnému gefitinibu. Přesný mechanismus a podmínky vzniku této rezistence však nejsou dosud známy. V literatuře je popisován případ pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic u pacienta zpočátku úspěšně léčeného gefitinibem. V době relapsu, s odstupem dvou let od zaléčení akutní ataky onemocnění, však u něj byla zjištěna mutace genu EGFR. Sekvence DNA genu EGFR v bioptovaném vzorku tumoru ukázala evidentní záměnu aminokyselin threoninu za methionin v pozici 790. Následně provedené studie zaměřené na sledování vlivu na výslednou strukturu a biochemické vlastnosti výsledného receptoru jasně dokazují přímý vztah k rezistenci na podávaný gefitinib.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky