Clopidogrel vs kyselina acetylsalicylová plus esomeprazol v prevenci opakovaného vředového krvácení

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Dlouhodobá léčba kyselinou acetylsalicylovou (aspirinem) je v současné době již poměrně běžně kombinována s inhibitory protonové pumpy s cílem prevence gastrointestinálního krvácení. Nově se však na pozici aspirinu dostává clopidogrel. Porovnáním bezpečnostního profilu clopidogrelu, resp. aspirinu v kombinaci s esomeprazolem se nyní nově zabývala studie s 320 pacienty.

Dlouhodobá léčba kyselinou acetylsalicylovou (aspirinem) je v současné době již poměrně běžně kombinována s inhibitory protonové pumpy s cílem prevence gastrointestinálního krvácení. Nově se však na pozici aspirinu dostává clopidogrel. Porovnáním bezpečnostního profilu clopidogrelu, resp. aspirinu v kombinaci s esomeprazolem se nyní nově zabývala studie s 320 pacienty. Ti užívali aspirin za účelem prevence vaskulárních onemocnění, avšak tato léčba byla provázena vznikem krvácení do gastrointestinálního traktu (GIT). Poté, co došlo ke zhojení ulcerace, byli pacienti náhodně rozděleni do skupin užívajících po dobu jednoho roku buď clopidogrel v dávce 75 mg/den a placebo (n = 161), nebo aspirin 80 mg/den v kombinaci s esomeprazolem 20 mg 2x denně (n = 159). Opakovaný výskyt krvácení byl zaznamenán u 13 pacientů užívajících clopidogrel a pouze u jednoho pacienta užívajícího aspirin + esomeprazol (s kumulativními riziky 8,6 vs 0,7 %). Tyto výsledky jsou tedy jasně v rozporu s nyní často zmiňovaným doporučením podávání clopidogrelu pacientům, u nichž bylo v minulosti popsáno v souvislosti s podáváním aspirinu krvácení do GIT.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky