Blokátory angiotenzinových receptorů při chronickém srdečním selhání a vysoké riziko akutního infarktu myokardu – metaan

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úloha blokátorů angiotenzinových receptorů (ARB) v léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním ve vztahu k akutnímu infarktu myokardu byla doposud přinejmenším poněkud kontroverzní a stávala se zároveň předmětem mnoha odborných diskusí. Tento vztah byl nyní hodnocen na souboru 38 080 pacientů.

Úloha blokátorů angiotenzinových receptorů (ARB) v léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním ve vztahu k akutnímu infarktu myokardu byla doposud přinejmenším poněkud kontroverzní a stávala se zároveň předmětem mnoha odborných diskusí. Tento vztah byl nyní hodnocen na souboru 38 080 pacientů. Podrobnou analýzou bylo zjištěno, že užití ARB je spojeno s nižší mortalitou (RR: 0,83; 95% CI: 0,69–1,00) a nižším rizikem hospitalizace z důvodu srdečního selhání (RR: 0,64; 95% CI: 0,53–0,78) v porovnání s placebem. ARB jsou však v tomto ohledu prakticky srovnatelné s inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (inhibitory ACE). Zajímavé bylo zjištění, že kombinace inhibitorů ACE s ARB sice nevedla k poklesu mortality (riziko 0,97; 95% CI: 0,87–1,08), avšak riziko hospitalizace bylo výrazně nižší (RR: 0,77; 95% CI: 0,69–0,87). Závěrem lze říci, že inhibitory ACE a ARB se u pacientů s chronickým srdečním selháním neliší v parametrech mortality či hospitalizace. Z toho důvodu ARB představují vhodnou a bezpečnou alternativu ke klinicky osvědčeným inhibitorům ACE.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky