Jaká by měla být cílová klidová srdeční frekvence u pacientů se srdečním selháním léčených β-blokátory?

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Již v některých předchozích klinických studiích bylo upozorněno na vztah mezi klidovou srdeční frekvencí a dlouhodobým kardiovaskulárním rizikem u pacientů s hypertenzí a pacientů s infarktem myokardu v anamnéze. Nicméně dosud nebyl spolehlivě zhodnocen význam vztahu mezi klidovou srdeční frekvencí (SF) před začátkem léčby a SF dosaženou zavedením této léčby u pacientů se srdečním selháním.

Již v některých předchozích klinických studiích bylo upozorněno na vztah mezi klidovou srdeční frekvencí a dlouhodobým kardiovaskulárním rizikem u pacientů s hypertenzí a pacientů s infarktem myokardu v anamnéze. Nicméně dosud nebyl spolehlivě zhodnocen význam vztahu mezi klidovou srdeční frekvencí (SF) před začátkem léčby a SF dosaženou zavedením této léčby u pacientů se srdečním selháním.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky