Perorálně aplikovaný erythromycin a riziko náhlého srdečního úmrtí

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Kardiologie
Je známo, že perorální podání erythromycinu prodlužuje trvání srdeční repolarizace, a bývá tak často zmiňováno v souvislosti s případy závažných srdečních arytmií typu torsades de pointes. Jelikož je erythromycin významně metabolizován cytochromem P-450 3A (CYP3A), současná aplikace léčiv metabolizovaných tímtéž systémem může s poměrně vysokou pravděpodobností vést ke zvýšení jeho plazmatických koncentrací a umocnění vlivu na elektrický potenciál srdeční, charakterizovaného projevy komorových arytmií, jež mohou mít i fatální zakončení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky