Perorálně aplikovaný erythromycin a riziko náhlého srdečního úmrtí

Číslo: 2 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Kardiologie

Souhrn

Je známo, že perorální podání erythromycinu prodlužuje trvání srdeční repolarizace, a bývá tak často zmiňováno v souvislosti s případy závažných srdečních arytmií typu torsades de pointes. Jelikož je erythromycin významně metabolizován cytochromem P-450 3A (CYP3A), současná aplikace léčiv metabolizovaných tímtéž systémem může s poměrně vysokou pravděpodobností vést ke zvýšení jeho plazmatických koncentrací a umocnění vlivu na elektrický potenciál srdeční, charakterizovaného projevy komorových arytmií, jež mohou mít i fatální zakončení.

Je známo, že perorální podání erythromycinu prodlužuje trvání srdeční repolarizace, a bývá tak často zmiňováno v souvislosti s případy závažných srdečních arytmií typu torsades de pointes. Jelikož je erythromycin významně metabolizován cytochromem P-450 3A (CYP3A), současná aplikace léčiv metabolizovaných tímtéž systémem může s poměrně vysokou pravděpodobností vést ke zvýšení jeho plazmatických koncentrací a umocnění vlivu na elektrický potenciál srdeční, charakterizovaného projevy komorových arytmií, jež mohou mít i fatální zakončení. Tento vztah byl nyní potvrzen i ve studii se 1 476 případy náhlého úmrtí srdeční etiologie u pacientů, kteří užívali erythromycin a některý z inhibitorů CYP3A (azolová antimykotika, diltiazem, verapamil a troleandomycin). Riziko úmrtí u pacientů užívajících erythromycin bylo zvýšeno až na dvojnásobek (relativní riziko [RR]: 2,01; 95% CI: 1,08–3,75; p = 0,03), a u pacientů užívajících navíc některý ze zmiňovaných inhibitorů dokonce až na pětinásobek (RR: 5,35; 95% CI: 1,72–16,64; p = 0,004). Autoři závěrem jasně doporučují vyvarovat se současného podávání inhibitorů CYP3A a erythromycinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky