Imatinib

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Edgar Faber, CSc.
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Imatinib je indikován k léčbě pacientů s Philadelphia chromosom – Ph (nebo bcr/abl) pozitivní chronickou myeloidní leukemií (CML) v první linii, s Ph+ akutní lymfoblastickou leukemií (ALL), gastrointestinálním stromálním tumorem, chronickou eosinofilní leukemií, resp. hypereosinofilním syndromem a systémovou mastocytózous pozitivitou FIP1L1/PDGFR-a nebo ETV6/PDGFR-b

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky