Farmakogenetika v klinické praxi

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Gynekologie
Autoři: MUDr. Ondřej Slanař
Autoři - působiště: Oddělení klinické farmakologie 1. LF UK a VFN, Subkatedra klinické farmakologie IPVZ, Praha

Souhrn

Každý lékař se setkal s pacienty, u kterých podávaná léčba nevede k žádoucímu terapeutickému výsledku a je buď doprovázena nežádoucími účinky, nebo nevyvolává žádný pozorovatelný terapeutický účinek. Příčin tohoto jevu může být mnoho, ale ve většině případů je způsoben variabilitou farmakokinetiky léčiv. Shodné dávkování v těchto případech vede k individuálně výrazně odlišným plazmatickým koncentracím s následným individuálně odlišným účinkem podávaného léčiva.

Každý lékař se setkal s pacienty, u kterých podávaná léčba nevede k žádoucímu terapeutickému výsledku a je buď doprovázena nežádoucími účinky, nebo nevyvolává žádný pozorovatelný terapeutický účinek. Příčin tohoto jevu může být mnoho, ale ve většině případů je způsoben variabilitou farmakokinetiky léčiv. Shodné dávkování v těchto případech vede k individuálně výrazně odlišným plazmatickým koncentracím s následným individuálně odlišným účinkem podávaného léčiva.

Kromě dobře známých faktorů ovlivňujících farmakokinetiku léčiv, jako jsou snížení renálních nebo jaterních funkcí, lékové interakce a životní styl včetně stravovacích návyků, jsou významným zdrojem variability dědičné faktory ovlivňující vstřebávání, metabolismus nebo eliminaci léčiv. Studiem genetických příčin variability lékové odpovědi se zabývá farmakogenetika (někdy též zvaná farmakogenomika), jež v zemích s vyspělým zdravotnictvím začíná zabezpečovat některá běžná vyšetření, a přispívá tak k individualizaci léčby a zvyšování její bezpečnosti.

Cílem tohoto článku je shrnout základní principy a význam farmakogenetického vyšetření.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky