Farmakogenetika v klinické praxi

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Gynekologie
Autoři: MUDr. Ondřej Slanař
Autoři - působiště: Oddělení klinické farmakologie 1. LF UK a VFN, Subkatedra klinické farmakologie IPVZ, Praha

Souhrn

Každý lékař se setkal s pacienty, u kterých podávaná léčba nevede k žádoucímu terapeutickému výsledku a je buď doprovázena nežádoucími účinky, nebo nevyvolává žádný pozorovatelný terapeutický účinek. Příčin tohoto jevu může být mnoho, ale ve většině případů je způsoben variabilitou farmakokinetiky léčiv. Shodné dávkování v těchto případech vede k individuálně výrazně odlišným plazmatickým koncentracím s následným individuálně odlišným účinkem podávaného léčiva.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky