Algoritmus terapie migrény

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. David Doležil, Ph.D.
Autoři - působiště: Neurologická klinika FNsP, Ostrava

Souhrn

Migréna postihuje ve vyspělých státech Evropy a Severní Ameriky každého desátého občana, jak ukazují provedené epidemiologické studie. Toto onemocnění představuje nejen zdravotní, ale i socioekonomický problém. Výsledky epidemiologické studie jasně ukazují až u 6 % migreniků během jednoho roku výraznou progresi v počtu dnů bolestí hlavy, a to z 2–104 na 105–179 dnů s cefaleou za rok a u 3 % těchto pacientů se rozvinou nové chronické denní bolesti hlavy (180 a více dnů s cefaleou za rok).

Migréna postihuje ve vyspělých státech Evropy a Severní Ameriky každého desátého občana, jak ukazují provedené epidemiologické studie. Toto onemocnění představuje nejen zdravotní, ale i socioekonomický problém. Výsledky epidemiologické studie jasně ukazují až u 6 % migreniků během jednoho roku výraznou progresi v počtu dnů bolestí hlavy, a to z 2–104 na 105–179 dnů s cefaleou za rok a u 3 % těchto pacientů se rozvinou nové chronické denní bolesti hlavy (180 a více dnů s cefaleou za rok). Je známo, že během migrenózního záchvatu je přítomna subklinická cerebelární dysfunkce a často i porucha verbální komunikace. Zobrazení s použitím magnetické rezonance (MR) ukázalo, že až v 8 % je možno diagnostikovat klinicky němý cerebelární infarkt. Technika MR s vysokým rozlišením prokazuje, že prodloužení doby trvání migrény a chronické denní bolesti hlavy jsou spojeny se zvýšením obsahu železa v periakveduktální šedi. Korelace délky trvání migrény a její četnosti s nálezy získanými zobrazovacími metodami ukazuje, že migréna může být příčinou progresivního poškození mozku. Na tomto poškození se pravděpodobně podílejí jak ischemické změny, tak „cortical spreading depresion“, vylučování glutamátu, zvýšená produkce dalších neurotransmiterů a účinek oxidu dusnatého. Z výše uvedených údajů je zřejmé, že včasná léčba migrény, a to jak jednotlivého záchvatu, tak profylaktická terapie, pokud je indikována, je nezbytná. Nejprve je potřeba stanovit přesnou diagnózu na podkladě mezinárodní klasifikace. V současnosti se ovšem zdůrazňuje i skutečnost, že migréna na sebe může vzít podobu jiných primárních bolestí hlavy, zejména tenzní cefaley. Zde je pak diagnostika obzvláště obtížná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky