Algoritmus terapie migrény

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. David Doležil, Ph.D.
Autoři - působiště: Neurologická klinika FNsP, Ostrava

Souhrn

Migréna postihuje ve vyspělých státech Evropy a Severní Ameriky každého desátého občana, jak ukazují provedené epidemiologické studie. Toto onemocnění představuje nejen zdravotní, ale i socioekonomický problém. Výsledky epidemiologické studie jasně ukazují až u 6 % migreniků během jednoho roku výraznou progresi v počtu dnů bolestí hlavy, a to z 2–104 na 105–179 dnů s cefaleou za rok a u 3 % těchto pacientů se rozvinou nové chronické denní bolesti hlavy (180 a více dnů s cefaleou za rok).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky