Anxiolytika v léčbě úzkostných poruch

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Ján Praško
Autoři - působiště: Centrum neuropsychiatrických studií, Psychiatrické Centrum Praha 3. LF UK, Praha

Souhrn

Úzkost patří mezi nejčastější příznaky, pro které lékař předepisuje medikaci. Úzkost se může objevit u celé řady psychických poruch, ale může být také součástí reakce na somatické onemocnění. Bývá doprovázena celou řadou tělesných příznaků, jako jsou palpitace, závratě, napětí svalstva, třes, zažívací obtíže, hyperventilace, nadměrné pocení, sucho v ústech, průjmy, bolesti hlavy či břicha, parestezie a další.

Úzkost patří mezi nejčastější příznaky, pro které lékař předepisuje medikaci. Úzkost se může objevit u celé řady psychických poruch, ale může být také součástí reakce na somatické onemocnění. Bývá doprovázena celou řadou tělesných příznaků, jako jsou palpitace, závratě, napětí svalstva, třes, zažívací obtíže, hyperventilace, nadměrné pocení, sucho v ústech, průjmy, bolesti hlavy či břicha, parestezie a další. Chronická úzkost je základním projevem úzkostných poruch. Úzkostné poruchy se vyznačují záchvatovými nebo kontinuálně fluktuujícími stavy, při kterých se bez vazby na reálné nebezpečí objevují tělesné a psychické projevy úzkosti. Úzkost i strach mají pro organismus adaptivní funkci. Problém začíná tam, kde se úzkost či strach objevují příliš často, trvají příliš dlouho a jejich intenzita je vzhledem k situaci, která je spustila, příliš velká, nebo když se objevují v nepřiměřených situacích. V těchto případech zpravidla negativně zasahují do života jedince. Úzkost může „volně plynout“, aniž by byla omezena na zvláštní okolnosti, nebo se může projevovat v záchvatech. Pokud se objeví náhle a bez zjevné příčiny, mluvíme o spontánní úzkosti, popřípadě spontánním záchvatu paniky. Jestliže se týká konkrétních situací (jde tedy o strach), kterých se běžně lidé nebojí, jde o fobii. Pokud se rozvine při očekávání ohrožující situace, mluvíme o anticipační úzkosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky