Srovnání účinnosti rivastigminu, donepezilu a galantaminu u Alzheimerovy nemoci

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Alzheimerova nemoc představuje v průmyslově vyspělých zemích nejčastější formu demence (v EU je to přibližně 54 %). Mezi její hlavní symptomy patří především kognitivní deficit, provázený rovněž změnami chování či poruchami nálad. Ačkoliv současná lékařská věda nedisponuje žádnou možností radikální léčby, jsou dostupná taková léčiva, která mohou alespoň významně ovlivnit průběh tohoto onemocnění – donepezil (Aricept), galantamin (Reminyl) a rivastigmin (Exelon).

Alzheimerova nemoc představuje v průmyslově vyspělých zemích nejčastější formu demence (v EU je to přibližně 54 %). Mezi její hlavní symptomy patří především kognitivní deficit, provázený rovněž změnami chování či poruchami nálad. Ačkoliv současná lékařská věda nedisponuje žádnou možností radikální léčby, jsou dostupná taková léčiva, která mohou alespoň významně ovlivnit průběh tohoto onemocnění – donepezil (Aricept), galantamin (Reminyl) a rivastigmin (Exelon).

Všem těmto jmenovaným léčivům je společný jejich mechanismus účinku, a sice zabránění degradaci acetylcholinu prostřednictvím inhibice acetylcholinesterázy (donepezil a galantamin) nebo acetylcholinesterázy a butyrylcholinesterázy (rivastigmin).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky