Kyselina acetylsalicylová a clopidogrel v porovnání se samotným clopidogrelem v léčbě recentní ischemické mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky u pacientů s vysokým rizikem: randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie MATCH

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Protidestičková léčba je v klinické praxi standardní součástí sekundární prevence u pacientů s tranzitorní ischemickou atakou (TIA) či ischemickou mozkovou příhodou (IMP). Předchozí klinická studie (CAPRIE) ukázala, že clopidogrel poskytoval signifikantně lepší terapeutickou odezvu než kyselina acetylsalicylová (ASA) u pacientů s IMP, čerstvým infarktem myokardu nebo onemocněním periferního tepenného řečiště.

Protidestičková léčba je v klinické praxi standardní součástí sekundární prevence u pacientů s tranzitorní ischemickou atakou (TIA) či ischemickou mozkovou příhodou (IMP). Předchozí klinická studie (CAPRIE) ukázala, že clopidogrel poskytoval signifikantně lepší terapeutickou odezvu než kyselina acetylsalicylová (ASA) u pacientů s IMP, čerstvým infarktem myokardu nebo onemocněním periferního tepenného řečiště. Podobně se clopidogrel ukázal jako velmi účinný u pacientů s koronární trombózou (studie CURE a CREDO). Dosud však nebyly klinicky zhodnoceny možné výhody, resp. nevýhody plynoucí ze současného podávání ASA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky