Antibiotika v terapii aterosklerózy – konec slepé uličky?

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Antibiotika

Souhrn

Je dostatečně prokázáno, že zánět je základním patofyziologickým procesem aterosklerózy. Je proto naprosto pochopitelné, že v hledání příčin zánětlivého procesu byla nastolena otázka možné infekční příčiny tohoto procesu. V úvahu přicházel lokální zánět cévní stěny nebo systémové vyplavení zánětlivých mediátorů. Jako nejpravděpodobnější patogen byl vybrán kmen Clamydia pneumoniae, pro který byly v experimentálních modelech shromážděny důkazy schopnosti akcelerace aterosklerotického procesu.

Je dostatečně prokázáno, že zánět je základním patofyziologickým procesem aterosklerózy. Je proto naprosto pochopitelné, že v hledání příčin zánětlivého procesu byla nastolena otázka možné infekční příčiny tohoto procesu. V úvahu přicházel lokální zánět cévní stěny nebo systémové vyplavení zánětlivých mediátorů. Jako nejpravděpodobnější patogen byl vybrán kmen Clamydia pneumoniae, pro který byly v experimentálních modelech shromážděny důkazy schopnosti akcelerace aterosklerotického procesu.

Přes první pozitivní výsledky z klinických studií se postupně ve velkých souborech pacientů začalo ukazovat, že antibiotická léčba nepřináší pacientům s kardiovaskulárními chorobami zjevný klinický přínos v sekundární prevenci.

V dubnu 2005 byly publikovány dvě velké prospektivní klinické studie ACES a PROVE-IT TIMI, které znamenají opětovné popření hypotézy infekční etiologie procesu aterosklerózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky