Morfin, gabapentin, nebo jejich kombinace u neuropatické bolesti

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Bolest, Neurologie

Souhrn

Neuropatická bolest je běžnou komplikací řady onemocnění různé etiologie a její zvládnutí má nemalý vliv nejen na kvalitu života nemocného, ale i na zdravotní výdaje s léčbou spojené. V léčbě této bolesti sice již byly v minulosti použity gabapentin i opioidy, avšak maximální tolerované dávky byly schopné snížit intenzitu bolesti pouze o 26–38 procent. Jelikož se však jedná o látky s naprosto odlišným mechanismem účinku, lze předpokládat, že jejich současná aplikace by mohla vést k adici účinků, nebo dokonce k navození synergie.

Neuropatická bolest je běžnou komplikací řady onemocnění různé etiologie a její zvládnutí má nemalý vliv nejen na kvalitu života nemocného, ale i na zdravotní výdaje s léčbou spojené. V léčbě této bolesti sice již byly v minulosti použity gabapentin i opioidy, avšak maximální tolerované dávky byly schopné snížit intenzitu bolesti pouze o 26–38 procent. Jelikož se však jedná o látky s naprosto odlišným mechanismem účinku, lze předpokládat, že jejich současná aplikace by mohla vést k adici účinků, nebo dokonce k navození synergie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky