Účinnost a bezpečnost převedení pacientů léčených různými antipsychotiky na risperidon v injekcích s dlouhodobým účinkem: studie StoRMi – Switch to Risperidone Microspheres study

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Současná farmakoterapie schizofrenie sleduje vedle potlačení příznaků také cíl zabránění relapsům a zlepšení kvality života. Atypická antipsychotika přinášejí lepší kontrolu pozitivních, negativních, afektivních a kognitivních příznaků současně se snížením výskytu relapsů. Jedním z klíčových faktorů je udržení dlouhodobé compliance k antipsychotické léčbě, která je mnohdy při perorální terapii nedostatečná. Risperidon v douhodobě účinné depotní injekční formě (risperidon LA – long acting, v ČR Risperdal Consta) přináší účinnost a výhody atypických antipsychotik společně s výhodou dokonalé compliance k terapii.

Současná farmakoterapie schizofrenie sleduje vedle potlačení příznaků také cíl zabránění relapsům a zlepšení kvality života. Atypická antipsychotika přinášejí lepší kontrolu pozitivních, negativních, afektivních a kognitivních příznaků současně se snížením výskytu relapsů. Jedním z klíčových faktorů je udržení dlouhodobé compliance k antipsychotické léčbě, která je mnohdy při perorální terapii nedostatečná. Risperidon v douhodobě účinné depotní injekční formě (risperidon LA – long acting, v ČR Risperdal Consta) přináší účinnost a výhody atypických antipsychotik společně s výhodou dokonalé compliance k terapii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky