Lékové interakce selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a nesteroidních antirevmatik

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Lékové interakce
Obor: Revmatologie
Autoři: Mgr. Michaela Procházková
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (selective serotonin reuptake inhibitors – SSRI) jsou účinná antidepresiva díky blokádě proteinů, které jsou zodpovědné za transport serotoninu zpět do presynaptických neuronů. V několika observačních studiích bylo zaznamenáno, že tyto léky zvyšují riziko krvácení.

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (selective serotonin reuptake inhibitors – SSRI) jsou účinná antidepresiva díky blokádě proteinů, které jsou zodpovědné za transport serotoninu zpět do presynaptických neuronů. V několika observačních studiích bylo zaznamenáno, že tyto léky zvyšují riziko krvácení. Po podávání SSRI bylo pozorováno krvácení z nosu, purpura, krvácení z gastrointestinálního traktu, intrakraniální krvácení aj. Krevní destičky využívají zásobní (buněčný) serotonin při podpoře agregační odpovědi spouštěné kolagenem, trombinem a ADP. Během chronického podávání SSRI je redukováno zpětné vychytávání serotoninu do trobocytů, a v destičkách tak vzniká deficit serotoninu. Tento nedostatek destičkového serotoninu je pak považován za podstatu inhibice normální destičkové hemostatické funkce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky