Naltrexon v léčbě alkoholové a jiných závislostí

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Psychiatrie
Autoři: Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
MUDr. Martin Votava, Ph.D.1
Autoři - působiště: Psychiatrická klinika FN a LF MU, Brno; Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Alkohol je nejzneužívanější drogou na celém světě. Škodlivým zneužíváním či závislostí na alkoholu trpí přibližně 6–10 % obyvatelstva. Abúzus/závislost na alkoholu přináší závažná zdravotní rizika pro jedince (poškození jater, mozku, pankreatu aj.) a značné materiální ztráty pro společnost (snížená produktivita práce, nemocenské a důchodové dávky, dopravní a jiné nehody atd.). Česká republika se v konzumaci alkoholu per capitam zařadila v roce 2003 na druhé místo v Evropské unii za Lucembursko. Přitom v „živé kartotéce“ psychiatrických ambulancí bylo evidováno jako alkoholově závislých 0,5 % osob z celé české populace. Dosavadní farmakoterapie alkoholismu léčivy, jako jsou disulfiram, metronidazol nebo novější acamprosat, není dostatečně účinná, a lze proto přivítat rozšíření dosavadního armamentaria o antialkoholikum naltrexon (ReVia) s novým, odlišným mechanismem účinku.

Alkohol je nejzneužívanější drogou na celém světě. Škodlivým zneužíváním či závislostí na alkoholu trpí přibližně 6–10 % obyvatelstva. Abúzus/závislost na alkoholu přináší závažná zdravotní rizika pro jedince (poškození jater, mozku, pankreatu aj.) a značné materiální ztráty pro společnost (snížená produktivita práce, nemocenské a důchodové dávky, dopravní a jiné nehody atd.). Česká republika se v konzumaci alkoholu per capitam zařadila v roce 2003 na druhé místo v Evropské unii za Lucembursko. Přitom v „živé kartotéce“ psychiatrických ambulancí bylo evidováno jako alkoholově závislých 0,5 % osob z celé české populace. Dosavadní farmakoterapie alkoholismu léčivy, jako jsou disulfiram, metronidazol nebo novější acamprosat, není dostatečně účinná, a lze proto přivítat rozšíření dosavadního armamentaria o antialkoholikum naltrexon (ReVia) s novým, odlišným mechanismem účinku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky