Cetuximab

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Jiří Slíva1
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK, Praha
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Hlubší poznání molekulárních principů celého procesu metastazování, principů buněčné komunikace a přenosu signálů přispělo k rozvoji cílené molekulární biologické léčby využívající přímého zásahu klíčových cílových struktur nádorové buňky na rozdíl od převážně na proliferující buňky působící konvenční chemoterapie. Cílená molekulární léčba není již jen předmětem výzkumu, ale je již realitou v klinické praxi v léčbě karcinomu prsu, tlustého střeva a konečníku a bronchogenního karcinomu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky