Neurotrofní účinky antidepresiv

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Psychiatrie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Autoři - působiště: Psychiatrické centrum a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Etiopatogeneze deprese a mechanismy jejího terapeutického ovlivnění se dnes studují jako výsledek interakce čtyř vzájemně provázaných domén: přenosu signálu na monoaminergních drahách mozku, stresu, naučených kognitivních schémat a genetické vlohy.

Etiopatogeneze deprese a mechanismy jejího terapeutického ovlivnění se dnes studují jako výsledek interakce čtyř vzájemně provázaných domén: přenosu signálu na monoaminergních drahách mozku, stresu, naučených kognitivních schémat a genetické vlohy.

Význam první z nich je testován v deplečních studiích, které prokazují, že karence prekursorů serotoninu či noradrenalinu spouští za určitých okolností relaps deprese. Prakticky všechna antidepresiva působí zvýšení nabídky monoaminergních neurotransmiterů (zejména serotoninu a/nebo noradrenalinu) na centrálních synapsích, ať již mechanismem blokády jejich zpětného příjmu do presynaptického zakončení, blokádou jejich odbourávání (monoaminooxidáza) nebo antagonismem na zpětnovazebních inhibičních receptorech

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky